vrijdag 1 juni 2012

Evaluatie en titelverklaring

Evaluatie van de samenwerking                                                                  Duo eindredactie
Wij, Dominique en Kathelijne, vormen samen de eindredactie. De sterke punten van de hoofdredactie waren: zij hadden hun stukjes op tijd gemaild, zij hebben met ons gecommuniceerd en zij hebben gedaan wat zij moesten doen.
Hun zwakke punten waren: hun stukken bevatten veel grammaticale fouten en ze hebben geen vergadering gepland.

Evaluatie van de samenwerking                                                                  Duo hoofdredactie
k vond de samenwerking goed gaan, de eindredactie heeft veel geregeld en alles goed nagekeken. Ook gingen onze
besprekingen wel goed en konden we elkaar zonder al te veel moeiten bereiken. Naar mijn mening was het een
prettige samenwerking en ik heb er een goed gevoel aan over gehouden.
Dit ging ook goed. Het was heel handig want mijn groepje heeft mijn stukje nog doorkeken op spellingfouten, dit was heel fijn want dit had ik alleen niet gekund. Een fijn groepje dus.

Individuele korte evaluatie                                                                           Jurriën
Met Duco heb ik prima samengewerkt, we hebben een aantal uren in de bibliotheek gewerkt en beide artikelen
gezocht op de krantendatabase Lexis Nexis. Verder hebben we het meeste werk thuis gedaan, maar dit was
ook geen probleem want we konden elkaar bellen.

Individuele korte evaluatie                                                                           Duco
Samenwerking met duo (Jur)
De samenwerking ging opzicht wel goed. De vergaderingen zijn goed gelopen. Ook was het fijn dat we elkaar al goed kende en ik heb hem ook vaak opgebeld met vragen, dit was heel handig. Af en toe was het even stressen om alles in elkaar te zetten maar dat viel uiteindelijk wel mee. De hoofdredactie met Jur was dus goed te doen.

Individuele korte evaluatie                                                                           Kathelijne
Ik heb fijn kunnen samenwerken met mijn groepje, mijn eigen planning was niet zo optimaal, met als gevolg dat ik niet echt in staat was om Do te helpen met het bij elkaar zetten. Het was wel heel fijn dat toen ik het niet redde mijn groepje het voor me op kon vangen.

Individuele korte evaluatie                                                                           Dominique
Ik, Dominique, heb de stukken van de hoofdredactie verbeterd. Kathelijne had hier geen tijd voor. Ik heb dus ook de stukken bij elkaar gezet en de opmaak van de tekst verzorgd. Wij hebben wel samen de weblog gemaakt. Kathelijne had al haar stukken op tijd af en deze zijn van goede kwaliteit. Volgende keer zou ik liever wat eerder beginnen met het bij elkaar zetten en verbeteren van de stukken, omdat dit nu erg kort dag was.
De opdracht was een beetje lang, maar gelukkig is de datum van inleveren een week verschoven. Anders had ik gevonden dat wij te kort tijd hadden gehad. Wel was de opdracht leerzaam, omdat ik nu het nieuws een tijdje heb gevolgd.

Onze stroming
Progressief/ecologisch/links. Jong. Reizen. Werkzaam in publieke sector. Woonachtig in de stad. Cultuur, kunst. VARA, VPRO, BNN. GroenLinks, D66.

Titel: De linkse boterbloem
Wij hebben voor deze titel gekozen, omdat onze stroming links en ecologisch is. Boterbloemen zijn groen, en de linkse boterbloem geeft een linkse twist aan de titel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten