vrijdag 1 juni 2012

De linkse boterbloem, n.1 2012

De Linkse boterbloem


Hoofdredactioneel commentaar
Beste lezer,

In deze editie van ons blad ‘De linkse boterbloem’ kunt u artikels op de terreinen binnenland, buitenland, politiek en gezondheid verwachten. Wij schrijven over de onderwerpen met een linkse blik. Wij gaan de wietpas, de Franse verkiezingen, het Lenteakkoord en het alcoholgebruik bespreken.
Ook staan er drie columns en een ingezonden brief in deze editie.

Wij hebben meer geleerd over de linkse kijk op actuele onderwerpen. Ook hebben wij geleerd hoe je een beschouwing moet schrijven, waarin je je mening subtiel naar voren moet laten komen. Het lastige hieraan was, dat het artikel ook de lezer een mening moet laten vormen.

De Wietpas?
Het drugstoerisme
Binnenland

We horen nu al een tijdje de term wietpas voorbijkomen, maar wat houd het nou eigenlijk in? Het komt regelmatig voor dat buitenlandse softdrugs gebruikers in Nederland komen om in hun behoefte te voorzien. De coffeeshops in de grensplaatsen worden dan ook druk bezocht door deze zogenaamde drugstoeristen. Hier is niks mis mee, maar ze brengen ook veel overlast met zich mee. Het kabinet Rutte is hier over gaan nadenken en is met het idee van de wietpas gekomen. Met de wietpas zou je lid moeten worden van een coffeeshop en word je geregistreerd in het register van de coffeeshop. Een coffeeshop mag maximaal 2000 leden hebben. Mensen die geen lid zijn zouden dan geen wiet meer kunnen kopen, en ook zou dit er voor zorgen dat buitenlandse drugstoeristen geen softdrugs meer kunnen kopen. Hiermee is het de bedoeling dat het drugstoerisme afneemt. Onze vraag, werkt het en wat zijn de gevolgen?

Dat drugstoeristen overlast bezorgen is een niet te ontkennen feit. Het drugstoerisme zorgt voor een groeiende straathandel en voor overlast in wijken rondom coffeeshops. Sinds mei 2012 is de wietpas ingevoerd in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Landelijk was dit groot nieuws en ook bij onze buurlanden werd het opgemerkt. De discussie over de wietpas is uitgebreid. Het idee is goed, maar er zitten toch ook een paar kanten aan die volgens sommigen niet door de beugel kunnen.

Het weigeren van buitenlanders is volgens de toeristen namelijk een vorm van discriminatie en sommige coffeeshop houders zijn het hier mee eens. De wietpas is meer symboolpolitiek dan een echt hulpmiddel. Door de regeling alleen in te voeren in Zuid-Nederland is het probleem van de drugstoeristen namelijk alleen maar verschoven. De drugstoeristen die geen drugs meer aan de grens kunnen krijgen, reizen gewoon door naar plaatsen elders in Nederland. In de stad Maastricht is er een protest geweest. Alle veertien coffeeshops van de stad hadden met elkaar afgesproken om de deuren een dag lang dicht te houden uit onvrede. Terwijl de coffeeshops dicht waren is er op de markt door honderden coffeeshops gedemonstreerd door boze klanten en werknemers. In Tilburg zijn op de eerste dag acht van de elf coffeeshops dicht gebleven. De lokale politiek vond dat de coffeeshop houders de samenleving ontwrichten, omdat de binnen en buitenlandse blowers een tijdje helemaal aangewezen waren op de agressieve illegale drugsrunners. Toen de voorzitter van de Vereniging Officiële Coffeeshops in zijn eigen coffeeshop, Easy Going, op de eerste dag buitenlandse klanten weigerde hebben deze aangifte gedaan wegens discriminatie. Later op de dag heeft hij toch nog wiet aan buitenlanders verkocht om zo bewust een proces uit te lokken. Toen de eigenaar gecontroleerd werd hield hij zich voor even wel weer aan het beleid, maar de controleur gaf hem achter gesloten deuren toch een waarschuwing, indien hij een tweede waarschuwing krijgt kan hij een maand gesloten worden. Ook de registratie van mensen die softdrugs gebruiken is een onderwerp van discussie, het is volgens veel mensen schending van de privacy. Verder is er een explosie van drugsrunners gekomen.

In een plaats als Venlo bijvoorbeeld is het ook een groot onderwerp binnen de plaatselijke politiek geworden. De illegale markt is sterk gegroeid in plaatsen waar de wietpas is ingevoerd, ze hangen rond in de buurt van coffeeshops en spreken buitenlanders aan die geen wiet kunnen krijgen. Behalve de buitenlanders die wiet illegaal gaan kopen zijn er ook mensen die geen zin hebben om zich te registreren. Als je lid word van een coffeeshop laat je je registreren in een ‘besloten club’, veel mensen willen dit niet omdat ze bang zijn om grote problemen met hun werkgever, hypotheekverstrekker of zorgverzekeraar te krijgen. Deze mensen gaan hierdoor dus ook onder de brug kopen. De overlast is dus gedeeltelijk verplaatst naar elders en gedeeltelijk in de grensplaatsen naar de illegale sector gegaan. Aangezien de politiek hier geen invloed op heeft en dit kansen geeft voor de groei van weer een nieuwe generatie drugsrunners is dit ook een sterk argument tegen die wietpas. De komende tijd zal de politie flink wat extra werk hebben en mogen er wel een aantal agenten bij komen.

Of de wietpas nu een verbetering is van het gedoogbeleid, of dat het langzaamaan het begin van het einde is voor het gedoogbeleid. Een ding is zeker, de essentie van het gedoogbeleid was altijd om de sofdrugshandel van de straat te halen om hem onder controle te kunnen houden en deze essentie is er uit gehaald. De wietpas heeft het drugstoerisme tijdelijk een klein beetje doen afnemen, maar dit weegt niet op tegen de nadelen die aan de wietpas verbonden zijn. Wij vinden dat dit misschien een stap vooruit is, maar of hij de goede richting op gaat moet nog blijken. Misschien is het beter om weer een stapje terug te doen om nog een keer met een loep naar het drugbeleid te kijken voor een betere oplossing voor het drugstoerisme. Uiteindelijk zullen de buitenlanders ook altijd nog naar Nederland blijven komen. Of we er nou blij mee moeten zijn of niet, we staan wereldwijd nog altijd bekend om de goede kwaliteit van onze Nederwiet.

- Jurriën Vermolen
Woorden: 852


Hollande: Een overwinning?
Buitenland

Sarkozy v.s. Hollande
Na vijf jaar Sarkozy is het nu de beurt aan Hollande om te laten zien wat hij waart is als president van Frankrijk. Niet zomaar een positie. Heel even leek het zelfs of de samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk op het spel stond doordat Merkel zich terughoudend toonde. Maar nu is daar weinig meer van te zien, ze verkondigd zelfs dat Hollande in Duitsland “met open armen ontvangen wordt.” Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor ons, zo’n socialistische president?

In eerste instantie lijkt Hollande niet opvallend of speciaal, en dat is nou precies zijn bedoeling, zegt hij. Hollande heeft aangeven een “normale” president te worden, zonder fratsen en nonsens. Het tegenovergestelde van de president die Sarkozy is geweest dus, met zijn extravagantie en uitzonderlijk dynamische manier van doen.
Hoe komt het dat er zulke grote verschillen zijn? Is Frankrijk in die 5 jaar zo verandert? Ja, Frankrijk is veranderd, net als Europa en de rest van de wereld veranderd is door de crisis die haast niemand in zulke heftigheid aan had zien komen. Maar er speelt meer.

De vorige keer dat er in Frankrijk verkiezingen waren was de oppositie verspreid, de socialisten wisten niet welke kant ze op moesten. En dat is nu precies wat Hollande zo bijzonder maakt: hij heeft de socialisten weten te verenigen en onder zich te krijgen, en daar zit wel degelijk een belangrijk verschil met 5 jaar geleden. En waar Sarkozy geweldige resultaten bereikte, maar ook gigantische steken heeft laten vallen, is Hollande van plan stabieler te zijn. Hij is geen president van uitersten, hij is “normaal”.
En die rust en continuïteit is nu misschien wel precies waar Frankrijk nu naar op zoek is.

Standpunten
Een van Hollandes belangrijkste punten is de focus op de bezuinigingen. Die moet anders komen te liggen volgens hem, namelijk veel meer gericht op de economische groei. Een punt dat onder andere wordt gedeeld door Bas Eickhout, Groenlinks-europarlementarier. En hij is niet de enige die blij is met Hollandes verkiezing.
Met bezuinigen alleen komen we er niet, ook investeringen zijn soms nodig, hoewel we uit moeten kijken dat we nu niet ineens door Frankrijk tot ongeplande uitgaven worden gedwongen, vindt Schouw van D66.

Dat klinkt misschien wat tegenstrijdig: wel investeren, maar geen geld uitgeven. Maar daar zijn oplossingen voor te vinden. Als we namelijk op het ene front bezuinigen en vervolgens dat geld in andere sectoren stoppen die de economische groei stimuleren, gaan we er toch op vooruit!

En dat is waar het Hollande om gaat: aandacht spreiden en fronten laten samenwerken, om zo uit de crisis te komen.

“Ik hou niet van rijke mensen”
Hollande heeft het niet zo op sterke schouders die geen zin hebben in zware lasten: “ Mijn echte tegenstander heeft geen naam, geen gezicht, hij behoort niet tot een partij, hij wordt nooit gekozen en toch regeert hij.” Het klinkt bijna als een raadseltje. Hollandes antwoordt: “het is de wereld van geld.”

Ook in zijn plannen heeft Hollande laten merken dat hij van plan is om hiermee aan de slag te gaan. Zo heeft hij gezegd een nieuwe belastingsschaal in te willen voeren: verdien je meer dan een miljoen euro per jaar, dan moet je 75% belasting betalen, is het idee van Hollande.

Het begrotingspact stond Hollande ook niet aan, maar of daar werkelijk weer aan geschroefd zal worden is nog maar de vraag. Merkel staat duidelijk niet positief tegenover dit punt, maar misschien zit er een compromis in waarbij Hollande dan wel ook een soort “investeringspact” krijgt.

Banen
De werkeloosheid is al een punt van Sarkozy geweest, en niet zo’n kleine ook. Hij zou voor zichzelf gefaald zijn als deze boven de 5 procent zou komen. Het is hem niet gelukt om dat doel te volbrengen, maar Hollande hoopt hier wel wat aan te kunnen doen. Hij is vooral gericht op de werkeloosheid onder jongeren. Er is net een rapport uitgekomen waarin de cijfers daarvan worden gegeven, en die liegen er niet om. Des te beter dat Hollande  plannen maakt gericht op het generatiecontract, dat ervoor zou zorgen dat bedrijven beloont worden voor het in dienst houden van oude, en het aannemen van jonge werknemers. Daarmee hoopt hij de werkeloosheid onder jongeren in ieder geval te verlagen.

Prima idee
Een normale president die de socialisten verenigd heeft en die het geld beter wil verdelen. Iemand die de werkeloosheid wil verminderen en niet alleen wil bezuinigen maar ook wil investeren in onze toekomst en economische markt. Zo’n president klinkt ons niet slecht in de oren, en we kijken vol verwachting uit of zijn woorden ook daden zullen worden.

- Kathelijne Steens
Woorden: 770


Het Lenteakkoord, bezuinigingsmaatregelen die ook denken aan de leefomgeving
Politiek

Nederland verkeert in crisis. Sinds het tot stand komen van het laatste regeerakkoord zijn we geconfronteerd met nieuwe onzekerheden en tegenvallende economische ontwikkelingen. Toen het coalitieoverleg in het Catshuis over aanvullende bezuinigingen van zo'n 14 miljard euro stukliep wist de politiek zich even geen raad meer. Nu hebben de fracties GroenLinks, D66, VVD, CDA en de ChristenUnie de handen ineen geslagen en een begrotingsakkoord voor 2013 gesloten wat Nederland onder de EMU-limiet van 3 procent brengt. Zonder aanvullende maatregelen zou  het EMU-tekort in 2013 naar verwachting blijven steken op 4,4% van het bruto binnenlands product (bbp). De EMU-schuld zou oplopen tot bijna 76% van het bbp in 2015 en daarna zelfs nog verder toenemen.
Met het begrotingsakkoord, ook wel Lenteakkoord genoemd, zijn we op weg naar gezonde overheidsfinanciën en een versterking van de economie. Bovendien voldoen wij aan de Europese 3%-norm. Het akkoord doet enkele goede dingen voor het milieu en de cultuur, en verdeelt de lasten eerlijk.

Het akkoord is een voor-elk-wat-wils akkoord. Elke fractie heeft zijn eigen accenten geplaatst. Jolande Sap over het akkoord: 'Nu kan ieder voor zich formuleren wat de redenen zijn geweest om mee te doen. Voor ons zijn dat het terugdraaien of verzachten van vijftien snoeiharde bezuinigingsmaatregelen van het demissionaire kabinet en het doorvoeren van een groot aantal vergroeningsmaatregelen.'. Niet iedereen van GroenLinks is het eens met Jolande Sap. Tofik Dibi vindt dat het verhaal van GroenLinks 'fundamenteel anders' is dan het begrotingsakkoord. Volgens hem was het akkoord nodig en zijn er belangrijke bezuinigingen geschrapt, maar is in de verkiezingscampagne een eigen verhaal van GroenLinks nodig.
Alexander Pechtold, D66-leider, is het meest trots over het akkoord. Hij zei: 'Het is een hervormingsakkoord. Dat is de enorme winst van dit stuk. Als ik iets heb geleerd in Den Haag de afgelopen jaren dan is het wel dat hervormingen heel moeilijk zijn terug te draaien. Dan moet je met gigantische alternatieven aankomen, waarvoor je de budgettaire dekking eenvoudigweg niet zult vinden.'

Het akkoord bevat een aanvullend pakket van hervormingen, ombuigingen en lastenmaatregelen. De verwachting is dan ook dat we ongeveer 12 miljard bezuinigen in 2013.  Enkele maatregelen als een Btw-verhoging en een nullijn voor ambtenaren zijn bedoeld om het tekort op korte termijn te verminderen. Ook worden er hervormingen ingezet, die veel winst op de langere termijn opleveren. Hierbij gaat het om het omhoog brengen van de AOW-leeftijd, efficiëntere zorgverlening, het moderniseren van de arbeidsmarkt en het hervormen van de woningmarkt.

Een impactvolle maatregel is de verhoging van de AOW-leeftijd. Dit was hoognodig, omdat Nederland vergrijst en ontgroent. Doordat de Nederlanders ook steeds ouder worden, wordt de AOW moeilijker betaalbaar. De werkende groep krijgen steeds een hogere premiedruk, omdat het draagvlak te klein is. Door de AOW-maatregel worden mensen gestimuleerd langer te werken, en wordt de AOW beter betaalbaar. Om de zorg betaalbaar te houden worden er in 2013 op de terreinen van curatieve en langdurige zorg maatregelen genomen. Het Lenteakkoord introduceert hervormingen die aansluiten bij de wensen van de burgers en die de betaalbaarheid van de zorg verbeteren.

Op het gebied van het moderniseren van de arbeidsmarkt is de volgende maatregel de belangrijkste. Om mensen meer en langer aan het werk te krijgen, heeft de overheid drie belangrijke maatregelen getroffen.
.           Ten eerste gaan werkgevers nog maar betalen voor de eerste 6 maanden WW.
.           Ten tweede komt er één eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen.
.           En tot slot komt er een individueel recht op scholing bij ontslag, gefinancierd uit de ontslagvergoedingen.
Werkgevers worden hierdoor gestimuleerd om eerder mensen op basis van een vast contract aan te nemen, omdat het ontslaan van werknemers betaalbaarder wordt.

Het gaat momenteel erg slecht op het gebied van huizenverkoop en -koop. Daarom wordt het verlaagde overdrachtsbelastingtarief voor woningen, dat in juli 2011 is verlaagd van 6% tot 2%, permanent. Ook wordt op de woningmarkt voorzien in maatregelen op de koop- en huurmarkt.

Het akkoord pakt de problemen op de terreinen van klimaat en energie ook aan. Een voorbeeld is dat privégebruik van leaseauto's duurder wordt, en dat er 15% subsidie wordt verleend op zonnepanelen.

Al met al houdt het Lenteakkoord rekening met alle groepen in de samenleving, ook de jongeren. De fracties hebben maatregelen getroffen op de terreinen waar het nodig is. Deze werken niet alleen voor de korte, maar ook voor de lange termijn.

Dominique de Villeneuve
Aantal woorden: 728


Alcohol gebruik
Gezondheid

Het alcohol gebruik onder jongeren neemt de laatste tijd steeds meer af. Daarentegen stijgt het overmatig alcohol gebruik steeds meer waaronder het bekende "coma zuipen". Steeds meer jongeren belanden hierdoor in het ziekenhuis na een avondje stappen. Dit kan zo niet langer door gaan. Er moet strenger worden toegezien op jongeren onder de 16 die alcohol gebruiken. De leeftijdsgrens van 16 naar 18 te verhogen is geen oplossing van het huidige probleem, omdat de probleemgroep 13 tot 15jarigen zijn op dit moment. Bij deze groep komen de meeste problemen voor en zij lopen het meeste (blijvende) schade op.

Er is uit onderzoek gebleken dat je anderhalf jaar na dat je begint met alcohol drinken voor de eerste keer dronken word. Het is dus een noodzaak om te zorgen dat jongeren zo laat mogelijk beginnen met het consumeren van alcoholische dranken.

Er moet beter worden toegezien op de leeftijdsgroep van 13 tot 15 om het snel groeiende probleem op tijd te stoppen. Dit kan verwezenlijkt worden door betere voorlichting te geven over alcohol gebruik en de risico's die het met zich mee draagt. Ook zou een oplossing kunnen zijn om niet alleen de alcohol verkoop te verscherpen maar ook de ouders van de jongeren wettelijk aansprakelijk te stellen als er misbruik van alcohol plaatsvindt onder de 16. Hierdoor kan het alcohol gebruik van jongeren beter in kaart gebracht worden en tegelijkertijd ook meteen makkelijker hulp geboden worden.

Het uitgaan van jongeren onder de 16 jaar gaat bijna altijd samen met alcohol gebruik. Om dit moment word er nauwelijks gecontroleerd op alcohol gebruik van jongeren in de openbare ruimte, dit word uitsluitend gedaan bij jongeren die op een scooter rijden, waar trouwens ook nauwelijks op word toegezien. Er zou veel meer gecontroleerd moeten worden op jongeren die in de openbare ruimte alcohol gebruiken en die moeten dan ook ter plekken aangehouden moeten kunnen worden. Van der Ham: "We moeten wel oppassen dat het drinken van alcohol niet gecriminaliseerd wordt, waardoor jongeren mogelijk schromen om hulp te zoeken. Een strengere handhaving zou enkel een handvat moeten zijn om gerichter hulpverlening te kunnen bieden."

Bij de groep van 13 tot 15 jaar zijn de zoete alcoholische dranken zeer populair. Bier en wijn vinden ze meestal op deze leeftijd nog niet lekker. Deze drankjes zijn mierenzoet en smaken naar limonade. De alcohol is hier nauwelijks meer in te proeven dus je hebt eigenlijk niet door dat je alcohol aan het drinken bent. Dit is erg gevaarlijk, want de meeste van deze dranken bevatten meer alcohol dan de meest gedronken alcoholische drank (bier). De flesjes zijn meestal ook fel gekleurd en met mooie teksten of plaatjes er op. Er word op dit moment al gekeken of het mogelijk is om de zoete dranken enigszins te beperken en zorgen dat het niet terecht komt bij jongeren. Dit moet snel gedaan worden, want het probleem word steeds groter.

Het kabinet verbied de jeugd veel dingen waaronder het zonpanelen zuipketen en hangen in groepsverband. Maar de gemeenten zetten er eigenlijk niks tegenover, vooral in de plattelands gebieden. In de plattelands gebieden gaat de jeugd tussen 12 en 18 zich vervelen. De gemeente zou zich meer moeten inspannen om de jongeren van de straat te houden. "D66 vindt dat een overheid niet moet remmen door regels op te leggen, maar juist zelfontplooiing en ontwikkeling van deze jeugd zou moeten stimuleren" aldus Van der Ham.

Er is op 22 mei 2012 een nieuw wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer. Dit voorstel doet gunstige dingen om het alcohol gebruik en ‘’coma zuipen’’ onder jongeren terug te brengen. Door middel van deze nieuw wet is het mogelijk om de drank afdeling van supermarkten te sluiten als de supermarkt 3 keer alcohol aan jongeren onder de 16 heeft verkocht. Jongeren onder de 16 mogen ook geen alcohol meer bij zich dragen in de openbare ruimte. Dit is dus een mooie vooruitgang.

- Duco Zwart
Woorden: 650

 
Het homohuwelijk in Amerika?
De Amerikaanse presidentsverkiezingen
Column door Jurriën Vermolen

President Obama heeft zich onlangs achter het homohuwelijk geschaard, hoewel hij zich eerder uitsprak over het homohuwelijk alsof het een verbintenis tussen de man en de vrouw is. Hij is gaandeweg  tot de conclusie gekomen dat een echtelijke verbintenis tussen een man en vrouw moet kunnen. Obama is een deel van zijn aanhang kwijt, omdat hij toch minder vernieuwend is dan dat de mensen eerst dachten. Bij zijn verkiezing was hij een wit doek waarop iedereen zijn hoop en wensen voor een beter leven projecteerden. Nu blijkt hij vooral de president te zijn die niet zozeer heel revolutionair is, maar ook wel sterk bereid is om concessies te doen voordat hij zijn doelen bereikt. Het is ook een stap in de aanloop naar de volgende verkiezingen. Obama hoopt dat hij met zijn doelstelling van een landelijk erkent homohuwelijk weer het vernieuwende en revolutionaire karakter van zijn eerdere verkiezingen een beetje terug krijgt. Zeker door de financiële crisis heeft hij het zwaar gehad en hij moest veel moeilijke beslissingen nemen.

Of het homohuwelijk nou politiek tactisch is of niet, volgens mij zou het een flinke verbetering zijn. Het homohuwelijk is nu per staat geregeld, en op dit moment hebben zes staten een wettelijke erkenning voor het homohuwelijk en vijf staten hebben een andere wettelijke vorm voor koppels van mensen met hetzelfde geslacht. De rest van de staten heeft of een nadrukkelijke grondwettelijke beperking waar in staat dat het huwelijk tussen man en vrouw moet plaatsvinden of er staat helemaal niks en alles is nog mogelijk. Naar mijn mening, die gelukkig het zelfde is als de meerderheid van Nederland, mogen homo’s gewoon trouwen. Homo’s zijn gewone mensen met dezelfde behoefte en gewoonten als anderen mensen. Ik vind het dus heel logisch dat ze zich volgens de wet in het echt mogen verbinden. Dit is natuurlijk ook wel tot een bepaald niveau, om nou te zeggen dat ik het fijn zou vinden als ze voor mijn neus op straat zouden gaan lopen bekken is ook teveel gezegd, maar dit vind  ik van hetero stellen ook al een beetje ordinair. Het is leven en laten leven. Voor mij is het lastig te begrijpen dat mensen hier tegen zijn.

Wel vind ik dat je als ambtenaar mag weigeren om homoseksuele personen te trouwen als deze zich hier niet op zijn gemak bij voelt. Of dit nou uit geloofsovertuigingen voortkomt of om persoonlijke redenen is zou voor mij niet uitmaken, weer in het kader van de wijze uitspraak, leven en laten leven. Mensen doen soms te ingewikkeld over bepaalde onderwerpen en dan kan je het beste gewoon weer even “back to basics” gaan. Wanneer iedereen doet waar hij of zij zelf zin in heeft en de kleine moeite doet om rekening te houden met elkaars normen, waarden en cultuurverschillen, dan heeft iedereen de kans tot een gelukkig leven. Laten we dit dan ook gewoon zover als dat kan wereldwijd mogelijk maken door mensen de vrijheid te geven zelf de keuze te nemen om in het huwelijk te treden, zonder beperkt te zijn door de wet. Leven en laten leven.
Woorden: 513

Het roken
Column door Duco Zwart

Een tijdje geleden is het rookverbod ingegaan voor de horeca en daarvoor is er ook al een rookverbod ingegaan voor de werkruimten. Dit is wel al een tijdje geleden, maar het komt toch steeds terug in de pers omdat er soms kleine aanpassingen worden gedaan en het onderwerp ook nog veel ter discussie staat. Dit was natuurlijk al wel een stap in de goed richting, want het is toch de rokers eigen keus om te roken en met die keus hoeven ze niet ook nog longen van andere mensen te gaan vervuilen. Maar helaas is met name het rookverbod in de horeca zeer chaotisch geregeld. De cafés en bars kwamen massaal in opstand hiertegen. Het is hen gelukt om het roken weer legaal te maken in de kleine horeca gelegenheden. Hier is een norm aangesteld van een bepaald aantal vierkante meter. Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Je zou toch maar één vierkantenmeter meer hebben dan je buurman en daarom mogen de gasten niet roken bij jou maar wel bij je buurman, dit kost je natuurlijk heel veel inkomsten. Dit is natuurlijk oneerlijk er zouden gelijke regels moeten zijn in alle horeca gelegenheden. Zo krijg je geen onenigheden en gaan de consumenten weer naar de horeca gelegenheid waar ze het meest gast vrij zijn of waar ze het lekkerst koken en niet omdat ze bij de ene wel mogen roken en bij de andere niet.

De accijns is de lasten jaren flink gestegen. Sinds één april is het weer 20 voor een standaard pakje en 30 cent voor een pakje shag omhoog gegaan.  Volgend jaar word het 30 voor een standaard pakje en 60 cent voor een pakje shag meer. Zo word het pakje wel duurder en zo hoopt de overheid dat rokers het te duur vinden en het zo minder gaan kopen. Dit heeft natuurlijk totaal geen zin. Als het elke keer 20 of 30 cent omhoog gaat zou je er misschien wel even van balen maar je zou het toch kopen en je gaat het pas na heel veel pakjes merken in de portemonnee. Dus het helpt eigenlijk helemaal niet. Als ze het echt zouden willen laten stoppen door het duurder te maken zouden ze het veel duurder moeten maken. Dan zouden mensen het minder snel kopen en ook minder snel ermee beginnen.
Woorden: 385

Beste redactie van ‘De Linkse boterbloem’
Ingezonden brief door Anne-Maayke van der Veen: Kathelijne Steens

Ik ben een meisje van 16 en al een paar jaar lees ik uw blad met interesse, en ik was dan ook zeer benieuwd toen ik hoorde dat u modern ging doen. Ik vind het een hartstikke goed idee dat u het internet opgaat! En dan niet alleen zoals al die ander kranten, maar ook met een blog. Op deze manier bereikt u zoveel meer mensen, en dan vooral natuurlijk mensen van mijn leeftijd. Bovendien doen ze het al jaren zo in het buitenland, en het werd tijd dat wij onze progressiviteit tonen en ook hierin voor Nederland het voortouw nemen.

Wat voor mij het belangrijkste van zo’n blad op internet is, is dat het zo veel beter aansluit op de sociale media. Men leest een berichtje, zet zijn mening erover op facebook of twitter, en al snel lezen mensen door het hele land het omdat het van vriend op vriend op vriend overgaat.

Wat me nou leuk lijkt, omdat we toch zo bezig zijn met vooruitgang, om op deze nieuwe website ook een pagina voor jongeren te maken, en dan niet zo’n kinderachtig dingetje, maar een echt goede pagina waarop jongeren, die toch zo belangrijk zijn voor de toekomst, hun mening kunnen plaatsen over onderwerpen die zij kiezen, dus niet onderwerpen waarvan volwassenen denken dat wij ze interessant vinden. Want de jongeren van tegenwoordig zijn veel geïnteresseerder en meer betrokken dan mensen soms denken, alleen is er soms een drempel om je mening tussen die van oudere mensen neer te zetten, vooral als hij afwijkt. Om die drempel te verlagen lijkt zo’n jongerenpagina me een goed idee.

Onderwerpen waarvan ik bijvoorbeeld denk dat ze in de smaak zullen vallen zijn onderwerpen als hoe het nu moet met tegelijk bezuinigen en investeren in het milieu, of de verkiezingen. Mensen van mijn leeftijd moeten immers al binnen een paar jaar stemmen, en er zijn genoeg jongeren die nu wel enigszins weten dat ze bijvoorbeeld links en progressief georiënteerd zijn, maar nog niet weten op welke partij daarbinnen en dan ook nog op wie ze vervolgens willen stemmen.

Ik ben heel benieuwd wat u van mijn plannen vindt, en ook wat andere jongeren er van vinden. Ga vooral zo door!
(Anne-Maayke van der Veen, 16 jaar, 4 VWO)

Reactie van de Redactie:
Hey Anne-Maayke,

Wat leuk dat je zo enthousiast bent over onze nieuwe website, je stipt precies onze redenen ervoor aan. En wij zijn hier ook erg enthousiast over jouw idee. We zijn nu bezig met het opzetten van zo’n jongerenpagina, en we zijn benieuwd of je misschien nog wat concrete ideeën hebt, dit geld overigens sowieso voor iedereen die dit blad leest. Initiatief is altijd welkom! En zou je het misschien leuk vinden om bijvoorbeeld een column te schrijven voor op die pagina Anne-Maayke?
Reacties kun je sturen naar:
redactie_jongerenpagina@linkseboterbloem.nl
Woorden: 470


Guerrilla gardening
Column door Dominique de Villeneuve

Ik zat laatst in de tram in Amsterdam en ik keek naar buiten. Ik dacht bij mezelf: wat is het hier toch eigenlijk grauw en grijs, zo midden in de stad. Leuk hoor, zo'n grote stad, maar kan het niet wat groener? Ik had de Groene Amsterdammer bij me en bij toeval stuitte ik op een artikel over guerrilla gardening. Ik had hier nog nooit van gehoord, dus ik begon het te lezen. Toen ik het artikel had uitgelezen wist ik meteen dat dit hetgeen was wat Amsterdam nodig had! Guerrilla gardening is komen overwaaien uit de VS en rukt op in Nederland. Om de stad wat groener aan te kleden moet men wild gaan tuinieren: op onverdachte en vergeten plekjes tuintjes aanleggen. Bewoners van straten zonder enig of met weinig groen pakken gezamenlijk de eigen omgeving aan en leggen tuintjes aan. Enkele voorbeelden: plant zonnebloemen rondom een lelijk elektriciteitshuisje, een paar rozen naast een lantaarnpaal of een plantje tegen een blinde muur.
De doelen van dit 'wilde' tuinieren zijn meer gevoel van saamhorigheid en een zekere mate van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook gaat het er bij guerrilla gardening om dat wij, inwoners van Nederland, elk stukje grond benutten, en dus verspilling tegengaan.
GroenLinks steunt de wilde tuiniers, het openbaar groen hoort namelijk niet schaars te zijn. In de jaren tachtig werden in Amsterdam al geveltuintjes aangelegd, ook een soort guerrilla gardening, maar dan zonder de bijbehorende huidige doelen. In Groningen is nu een groep tuiniers actief om grauwe plaatsen om te toveren in oases van groen. Laten wij allemaal meedoen en dit wilde tuinieren tot een rage maken!
Beautification behoort ook tot het wilde tuinieren, maar hier gaat het om de verfraaiing van de openbare ruimte. Ziet u bijvoorbeeld een rotonde die uitsluitend bedekt is met gras? Het planten van een paar simpele viooltjes maakt het gelijk al een stuk mooier!
Als Nederland nog een stap verder wil gaan dan guerrilla gardening is het aanleggen van groentetuintjes een mooie volgende stap. De vraag is dan wel, van wie is de opbrengst? Van de voorbijganger die het eettuintje spot, of van de planter? Het antwoord is: van beiden. Het gaat namelijk om het algemene nut, en niet om dat van het individu.
Ik hoop dat ik u met deze column enthousiast heb gemaakt om mee te doen aan deze opkomende rage. Het gaafst zou het natuurlijk zijn als u uw hele wijk zo ver krijgt om mee te doen. Heeft u een buur wiens voortuin er wat slordig bijligt, of iemand in uw straat die wat te weinig tijd heeft om te tuinieren? Dat is verspilling van kostbare grond, dus vraag dan zelf of je zijn of haar voortuin mag ombouwen tot een eettuin! De eerste opbrengt is dan natuurlijk voor de bewoner zelf, maar de volgende oogst kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een heerlijke doperwtensoep tijdens een midzomerstraatfeest!

Woorden: 478

3 opmerkingen:

  1. Ik denk er echt precies hetzelfde over, ik ben voor groenlinks en soms D66 en de artikelen lezen echt heel fijn!! Echt een dikke tien!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. WAUW!!!!!!!!!!!!!!!!!! DIKKE 10!!

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Geweldige website, goede artikels, maar de naam is zeker bedacht door een van die meisjes;)

    BeantwoordenVerwijderen